x
logo

BUDOWA STACJI 220/110 KV NYSA

LOKALIZACJA INWESTYCJI

Aktualności

Q&A

Najczęściej zadawane pytania Mieszkańców

Jakiego rodzaju prace będą prowadzone podczas budowy?

W ramach procesu inwestycyjnego będziemy realizowali cały szereg działań, zarówno formalno-prawnych, jak i operacyjnych, zmierzających do budowy stacji. Są to m.in. prace projektowe, inwentaryzacja środowiskowa oraz przygotowanie raportu o uwarunkowaniach środowiskowych, prace geologiczne, archeologiczne i administracyjne w celu uzyskania wszelkich niezbędnych zgód, w tym Pozwolenia na Budowę. Istotną kwestią jest także pozyskanie prawa do dysponowania gruntem pod budowę stacji. Następnym etapem będą zakup i dostawa niezbędnych do realizacji inwestycji urządzeń, aparatury i materiałów, a po nim prace budowlane. Zwieńczeniem tych wszystkich działań jest zawsze wykonanie testów, sprawdzających czy stacja działa prawidłowo, zakończone uzyskaniem Pozwolenia na Użytkowanie.

Czy prace budowlane będą uciążliwe dla mieszkańców?

Uciążliwością może być okresowy hałas związany m.in. z użyciem sprzętu niezbędnego do realizacji prac, przejazdem samochodów ciężarowych przez gminę do miejsca docelowego, przewozem elementów stacji itp. Inwestycja jest jednak realizowana tak, aby wszelkie niedogodności dla mieszkańców minimalizować. Prace prowadzone są w dni robocze, w standardowych godzinach, aby nie zakłócać spokoju poza godzinami pracy. Za ewentualne straty powstałe w trakcie prowadzonych działań oraz związane z ruchem ciężkiego sprzętu, będą wypłacane właścicielom stosowne odszkodowania.

Czy inwestycja będzie realizowana etapami?

Etap 1: Realizacja spraw formalno-prawnych, obejmująca przygotowanie dokumentacji projektowej, planistycznej oraz środowiskowej, pozyskanie prawa do dysponowania nieruchomościami niezbędnymi do budowy stacji, uzyskanie wszystkich pozwoleń, w tym Pozwolenia na Budowę.

Etap 2: Realizacja prac budowlano – montażowych, konstrukcyjnych i instalacyjnych.

INWESTYCJA W LICZBACH