x
logo

Korzyści z budowy stacji

Korzyści z budowy stacji – Gmina i jej mieszkańcy

Większa pewność dostaw energii do domów

Stacja Nysa istotnie obniży ryzyko wystąpienia awarii energetycznych, co ma bezpośredni wpływ na dostawy energii elektrycznej do Państwa domów. Jest też warunkiem rozbudowy lokalnej sieci dystrybucji energii elektrycznej.

Lepsze warunki dla inwestorów

Realizacja inwestycji poprawi pewność nieprzerwanych dostaw energii dla całego regionu, w tym również Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Radzikowicach. Dla inwestorów oraz przedsiębiorców działających w Nysie i jej okolicach, jest to bardzo istotne kryterium przy podejmowaniu decyzji o lokalizacji nowych zakładów produkcyjnych lub rozbudowywaniu istniejących. Nowoczesna infrastruktura elektroenergetyczna znacznie zmniejsza prawdopodobieństwo wystąpienia zagrożeń związanych z przerwami w dostarczaniu prądu, co z kolei oznacza możliwość prowadzenia nieprzerwanej i bezpiecznej produkcji.

Nowe miejsca pracy

Zabezpieczenie dostaw prądu ma bezpośrednie przełożenie na rozwój przedsiębiorczości na poziomie regionalnym i lokalnym, a tym samym tworzenie nowych miejsc pracy, m.in. związane z rozwojem Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej w Radzikowicach. Bez gwarancji dostępu do odpowiedniego zasilania nie będzie to możliwe.

Większe wpływy do budżetu gminy

Inwestycja oznacza stałe wpływy z tytułu podatku płaconego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Wyniosą one około 2% wartości stacji elektroenergetycznej na obszarze danej gminy. Im większa powierzchnia stacji lub dłuższy fragment linii przebiega przez gminę, tym kwota podatku jest wyższa.

Wynagrodzenie dla właścicieli 

Właściciele, na których działkach będzie zlokalizowana stacja, otrzymają z tego tytułu stosowne wynagrodzenia i odszkodowania. Kwota wynagrodzenia i odszkodowania, jaka oferowana będzie właścicielowi, zostanie oszacowana na podstawie operatów wykonanych przez rzeczoznawców majątkowych.