x
logo

NASZA POMOC PONOWNIE DAŁA MOC! WYŁONILIŚMY 2 PROJEKTY W III EDYCJI PROGRAMU „WZMOCNIJ SWOJE OTOCZENIE”

03.08.2021

NASZA POMOC PONOWNIE DAŁA MOC! WYŁONILIŚMY 2 PROJEKTY W III EDYCJI PROGRAMU „WZMOCNIJ SWOJE OTOCZENIE”

W III edycji programu „WzMOCnij swoje otoczenie” nagrodziliśmy 2 wyjątkowe inicjatywy społeczne, których beneficjentami są mieszkańcy gminy Nysa. Na realizację projektów przyznamy granty o łącznej wartości prawie 40 tysięcy złotych.

Do udziału w programie PSE zaprosiły wszystkie lokalne podmioty, które mają realny wpływ na jakość życia mieszkańców i potrzebują wsparcia w wypełnianiu swojej misji społecznej. Wśród nich znalazły się urzędy gmin, ich jednostki budżetowe oraz lokalne organizacje pozarządowe działające w  na terenie gminy Nysa. Uczestnicy mogli ubiegać się o 20 000 złotych dofinansowania dla swoich pomysłów. Dzięki wsparciu PSE Ochotnicza Straż Pożarna w Regulicach zakupi nowy sprzęt niezbędny do udzielania pierwszej pomocy (w tym defibrylator), zaś Gmina Nysa postawi w Iławie innowacyjną „E-ławkę” z panelami słonecznymi, przy której będzie można m.in. ładować urządzenia mobilne.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy! Doceniamy Waszą  kreatywność i ich ogromne zaangażowanie w pracę na rzecz poprawy jakości życia całej społeczności. Mamy nadzieję, że kolejne edycje programu ponownie będą dla Was impulsem do działania.

INWESTYCJA W LICZBACH