x
logo

POSTĘPY W PRACACH NA STACJI

28.11.2022

POSTĘPY W PRACACH NA STACJI

W listopadzie na terenie stacji elektroenergetycznej Nysa realizowano prace związane z:

  • zabudową fundamentów na rozdzielni 110 kV,
  • budową stanowisk autotransformatorów AT1 i AT2,
  • budową budynku technologicznego.

Równolegle prowadzono prace projektowe oraz dostawy inwestorskie. Teren pooddawany jest makroniwelacji. Rozpoczęto prace związane z budową kanalizacji deszczowej i ogrodzenia granicznego. Kontynuowana jest również realizacja spraw formalno-prawnych w zakresie budowy przyłącza wodociągowego.

INWESTYCJA W LICZBACH