x
logo

Rozpoczęcie robót budowlanych

15.04.2021

Rozpoczęcie robót budowlanych

Inwestor przekazał plac budowy wybranemu w przetargu Wykonawcy. Rozpoczęto prace przygotowawcze m.in. niwelacja terenu pod projektowaną stacją elektroenergetyczną, przygotowanie zaplecza budowy. Wykonawcą robót budowlano-montażowych w drodze przetargu publicznego zostało wybrane konsorcjum firm ENERGO – SYSTEM S.A. i MARTECH-PLUS” Marcin Mistarz Spółka Jawna. 

INWESTYCJA W LICZBACH