x
logo

Tysiące osób skorzystają z projektów społecznych w programie „WzMOCnij swoje otoczenie”

10.11.2020

Tysiące osób skorzystają z projektów społecznych w programie „WzMOCnij swoje otoczenie”

Do końca roku zrealizowane zostaną dwie wyjątkowe lokalne inicjatywy stworzone
w ramach programu „WzMOCnij swoje otoczenie”. W gminie Nysa przyznaliśmy granty Urzędowi Miejskiemu oraz Ochotniczej Straży Pożarnej w Regulicach.

Do końca roku zrealizowane zostaną projekty w ramach II edycji programu dobrosąsiedzkiego „WzMOCnij swoje otoczenie”. Wyjątkowe pomysły zgłosiły w tym roku urzędy gmin i gminne ośrodki kultury, przedszkola, kluby sportowe oraz lokalne OSP. Dwa z nich PSE nagrodziły grantami, a efekty tych projektów będą widoczne w kolejnych tygodniach:

  • Urząd Miejski w Nysie zdobył grant dla schroniska bezdomnych zwierząt w  Konradowej. W ramach projektu powstanie specjalna strefa edukacyjna wydzielona z części schroniska, w której będą odbywały się warsztaty dla dzieci i młodzieży z  terenów gminy Nysa prowadzone przez pracowników placówki oraz behawiorystów. Grant pozwolił również na poprawę warunków życia najstarszych i najbardziej potrzebujących zwierząt przebywających w schronisku. Budynek gospodarczy zostanie zaadoptowany na boks dla psów, otwarty zostanie także odrębny, ogrodzony wybieg. Oprócz remontu pomieszczenia i instalacji ogrzewania przewidziany jest również zakup specjalistycznych materacy ortopedycznych i misek. Realizacja projektu ma nie tylko pomóc podopiecznym schroniska, ale przede wszystkim zwiększyć świadomość społeczeństwa na temat obowiązków wynikających z posiadania psa.

 

  • Ochotnicza Straż Pożarna w Regulicach (Gmina Nysa) otrzymała grant na zakup sprzętu niezbędnego do pracy strażaków. W chwili zgłoszenia do programu OSP posiadała już dwa pojazdy, ale jeden z nich nie miał niezbędnego wyposażenia i  jednostka działająca w pobliżu planowanej stacji elektroenergetycznej Nysa nie mogła wystarczająco zabezpieczać potrzeb okolicznych mieszkańców. Dzięki wsparciu finansowemu zakupiony został agregat prądotwórczy oraz węże strażackie. Nowy sprzęt pozwoli na niesienie pomocy w razie zagrożenia pożarowego i innych klęsk żywiołowych.

INWESTYCJA W LICZBACH