x
logo

Wydzielenie działki
pod budowę stacji

04.06.2020

Wydzielenie działki
pod budowę stacji

Na potrzeby budowy stacji elektroenergetycznej 220 / 110 kV Nysa dokonano podziału działki ewidencyjnej 210/1. W jej wyniku m.in. wydzielono działkę 201/3, na której docelowo zostanie wybudowana stacja elektroenergetyczna.

INWESTYCJA W LICZBACH