x
logo

Zakres inwestycji

Zakres prac

W ramach inwestycji zaplanowaliśmy:

  • zakup terenu pod budowę stacji 220/110 kV oraz budowę drogi dojazdowej do stacji,
  • budowę rozdzielni 220 kV i 110 kV,
  • budowę stanowisk i instalacja autotransformatorów 220/110 kV,
  • budowę budynku technologicznego z pomieszczeniami PW,
  • wprowadzenie linii 220 kV i 110 kV,
  • wykonanie przyłącza wody,
  • budowę zbiorników ppoż.,
  • budowę układu dróg wewnętrznych i placów,
  • wykonanie układu kanalizacji sanitarnej, deszczowej i drenaży,
  • wykonanie obwodów wtórnych, automatyki zabezpieczeniowej, układów automatyki ogólnostacyjnej, pomiarowych i telekomunikacyjnych.

Inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2024 roku.